Disclaimer

Er wordt ten aller tijden veel aandacht besteed aan de inhoud van deze site, echter kan het voorkomen dat informatie niet volledig of niet meer juist is. Wij proberen deze informatie zo up-to-date als mogelijk te houden.

Focco van Eek stel zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van deze website of informatie van de website.

Alle afbeeldingen/foto’s, die op deze site worden getoond zijn eigendom van Focco van Eek Photography & Design/Dropsart, deze mogen niet zonder toestemming door andere worden gebruikt of gepubliceerd. De foto’s bevatten een digitaal watermerk van Digimarc, die niet met het oog is waar te nemen, maar wel kan worden getraceerd.

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.